Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиентите в момента на регистрацията.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.newsat.eu/privacy-policy.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.newsat.eu/index.php?route=account/forgotten.